Klicka på en ledig tid för att boka lokalen.
Innan du bokar - läs igenom tidsbokningsreglerna nedan.

Bokningsbara tider är:
09:00 - 12:00 / 12:00 - 15:00 / 15:00 - 18:00 / 18:00 - 22:00

Tidsbokningsregler
Mån-fredag: max två pass totalt per dag (inkl. kvällspass).
Mån-fredag kl 18-22: max ett pass per vecka och grupp.
Lördagar och söndagar: max ett pass per helg.
Totalt max fem pass per vecka och grupp.

Bokningar besvaras närmast följande vardag.

loading graphic